Μόνιμος διορισμός 64 διοριστέων φιλολόγων "ΑΣΕΠ-24μήνου"

Μόνιμος διορισμός 64 διοριστέων φιλολόγων "ΑΣΕΠ-24μήνου" Κύριο

Προς Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αρ. Πρωτ. 486/26.06.201

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Μόνιμος διορισμός 64 διοριστέων φιλολόγων "ΑΣΕΠ-24μήνου" »

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και εν όψει του νέου σχολικού έτους 2014-15 προκύπτουν μία σειρά από θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στην κάλυψη όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων σε καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.
Ένα σημαντικό ζήτημα που εξακολουθεί να εκκρεμεί είναι ο μοναδικός πίνακας με τους 64 διοριστέους εκπαιδευτικούς φιλολόγους ΠΕ 02 "ΑΣΕΠ-24μήνου" που παραμένουν αδιόριστοι παρά τις επιτυχίες τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται επί πολλά χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Ο μόνιμος διορισμός των εν λόγω φιλολόγων μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.3687/2008 και το άρθρο 9 παρ. 3,9 του ν.3848/2010 και την παράταση της μεταβατικής περιόδου του ά εδαφίου, της παρ. 1 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 1435 τ.Β/04.06.2014) για το σχολικό έτος 2014-15.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε προχωρήσει ο μόνιμος διορισμός των 64 φιλολόγων που παραμένουν σε κατάσταση ομηρίας παρά τις επιτυχίες τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;

- Έχουν καταγραφεί τα κενά σε φιλολόγους που μπορεί να προκύψουν με το νέο σχολικό έτος και εάν ναι, ποια είναι αυτά και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να καλυφθούν;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ