(Video) Ομιλία επί των άρθρων στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ με τίτλο "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διαδικασίες"

(Video) Ομιλία επί των άρθρων στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ με τίτλο "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διαδικασίες" Κύριο

Ομιλία του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρου Καράογλου, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί των άρθρων του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (15-04-2024)

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εκλεκτά μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,

όταν νομοθετείς πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, το σύνολο!

Είναι ζήτημα:
-ορθολογικότητας,
-διαφάνειας,
-ανθεκτικότητας,
-αποτελεσματικότητας.

Και αυτό, γιατί όταν ρυθμίζεις τις αποφάσεις:
-φυσικών
-και νομικών προσώπων,
οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη όλες τις παραμέτρους ώστε τα μέσα που θεσμοθετείς να ανταποκρίνονται στους τιθέμενες στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να ταυτίζονται με:
-την πολιτική
-και κοινωνική βούληση.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που συζητούμε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, δεν ανατρέπει σχεδιασμούς, αλλά:
-προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες
-και προσπερνά παρωχημένες λογικές.

Κλείνει εκκρεμότητες δεκαετιών και βελτιώνει την:
-οικονομική,
-δημοσιονομική
-και φορολογική πολιτική.
Παράλληλα, ως Πολιτεία, μας βοηθά να κάνουμε σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας ως προς:
-την επαφή
-και τις συναλλαγές
του πολίτη με τις φορολογικές αρχές.

Ανοίγουμε, δηλαδή, ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση των φορολογουμένων με την εφορία, με τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων:
-τόσο προς την πλευρά του ελεγχόμενου,
-όσο και του ελεγκτή.

Με την:
-ψηφιοποίηση
-και τον εκσυγχρονισμό
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
καθιστούμε σαφές στους πολίτες ότι κανένας συνεπής φορολογούμενος δεν έχει λόγο να φοβάται την επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές.

Η εισαγωγή της καθολικής ψηφιακής επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση, ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, παρέχει το πλεονέκτημα της ακριβούς αποτύπωσης αυτών των συναλλαγών.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά:
-ο χρόνος,
-η μορφή
-και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Επίσης, όταν απαιτείται επικοινωνία με άλλους φορείς, παραδείγματος χάρη για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, αυτή θα γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας, εξέλιξη που συνεπάγεται την ταχύτερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Ενώ, από εδώ και στο εξής, ο χρόνος διάρκειας ενός ελέγχου θα είναι οριοθετημένος.

Ακόμη, γίνεται απλούστερη η ζωή:
-επιτηδευματιών
-και επιχειρήσεων
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αφού απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων προς έλεγχο, μιας και εφαρμόζεται καθολικά η διαβίβαση αυτών των στοιχείων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MyData.

Την ίδια στιγμή, κλείνουμε τα «παράθυρα» που εκμεταλλεύονται ορισμένες εποχικές επιχειρήσεις ώστε να αποφεύγουν την καταβολή προβλεπόμενων φόρων. Η καθιέρωση του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες πληρώνουν μια δόση ΦΠΑ και στη συνέχεια εξαφανίζονται, θεραπεύει αυτό το ζήτημα.

Και επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητήσατε αποσαφηνίσεις, περνώ στην εξειδίκευση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο αποτελείται από 112 άρθρα και χωρίζεται σε τρεις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και περιλαμβάνει τα πρώτα 86 άρθρα.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ειδικότερες φορολογικές και συμπληρωματικές διατάξεις και περιλαμβάνει τα άρθρα 87 έως 111.

Η τρίτη ενότητα σχετίζεται με την έναρξη ισχύος και είναι το τελευταίο άρθρο, το 112.

Τις βασικές διατάξεις τις ανέλυσα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, οπότε τώρα θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός ως προς τα άρθρα, ώστε να είμαι εντός του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου.

Στα δυο πρώτα άρθρα προβλέπονται ο σκοπός και το αντικείμενο του νομοσχεδίου.

Στο τρίτο περιγράφονται οι βασικοί ορισμοί.

Στο τέταρτο χορηγείται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ η δυνατότητα να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντα του ίδιου ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία μπορεί να ανακαλεί ελευθέρως οποτεδήποτε.

Στο άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων, που όπως ανέφερα θα γίνεται καταρχήν με ψηφιακό τρόπο.

Στο 6 προσδιορίζεται η έννοια του εγγράφου στη φορολογική διαδικασία.

Στο 7 περιέχονται γενικές διατάξεις για τις προθεσμίες και τη συμπλήρωσή τους, καθώς και τις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής αίτησης ή υποβολής ηλεκτρονικού μηνύματος, οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Στο 8 ορίζεται η έννοια του φορολογικού εκπροσώπου, του οποίου ο διορισμός δεν είναι υποχρεωτικός, λόγω της νέας ψηφιακής κοινοποίησης πράξεων και λοιπών εγγράφων.

Στο 9 ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους:
-η διαδικασία
-και ο τρόπος δημοσίευσής τους,
-καθώς και η δεσμευτικότητά τους για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Στο άρθρο 10 προβλέπονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο και απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στα:
-φυσικά
-και νομικά πρόσωπα,
καθώς και η δυνατότητα απενεργοποίησης και αναστολής του σε περιπτώσεις:
-παύσης οικονομικής δραστηριότητας,
-πτώχευσης,
-αφερεγγυότητας,
-φοροδιαφυγής,
-λαθρεμπορίας
-ή νοθείας.

Στο 11 προβλέπεται η δυνατότητα έναρξης και μεταβολής άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το άρθρο 12 ορίζει τα σχετικά με τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε φορολογούμενους που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με το 13 ορίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων που πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης και ο ελάχιστος χρόνος διαφύλαξής τους.

Με το 14 ορίζεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο φορολογούμενος προκειμένου να παρέχει πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση μετά από έγγραφο αίτημά της.

Στο άρθρο 15 ορίζεται ότι η πληροφόρηση της Φορολογικής Διοίκησης για ποινικές υποθέσεις μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Στο 16 προβλέπεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων προς τη φορολογική διοίκηση μέσω του συστήματος MyData.

Με το άρθρο 17 ρυθμίζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τερματικά POS να τα συνδέσουν με τη Φορολογική Διοίκηση μέσω των ταμειακών μηχανών τους.
Στο 18 προβλέπεται η υποχρεωτική συμμόρφωση των προϊόντων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Στο 19 προβλέπονται οι υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Στο άρθρο 20 περιγράφεται η υποχρέωση των φορολογουμένων να υποβάλλουν, όταν τους ζητείται, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα λογιστικά αρχεία και λοιπά έγγραφα που τηρούν.

Ενώ στο άρθρο 21 προβλέπεται η υποχρέωση των υπαλλήλων:
-της Φορολογικής Διοίκησης,
-του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
-καθώς και τρίτων που έχουν ή ανέλαβαν καθήκοντα στη Φορολογική Διοίκηση για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου.
Στα άρθρα 22,23,24 ρυθμίζεται:
-η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
-η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
-και η δήλωση με επιφύλαξη

Τα άρθρα 25 και 26 αφορούν:
-στην υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών
-και στη διαδικασία με την οποία υποβάλλεται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ αίτημα για προέγκριση της μεθολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Από το άρθρο 27 έως και το άρθρο 35 ρυθμίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.
-Πως έχουν πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία, βιβλία και στοιχεία,
-ποιες υποθέσεις επιλέγονται προς έλεγχο,
-οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
-και η αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Από το άρθρο 36 έως και το άρθρο 39 προβλέπονται τα είδη προσδιορισμών φόρου, η παραγραφή, η έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου και αποτυπώνεται ο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων.

Στα άρθρα 41,42,43 και 44 ορίζονται θέματα που αφορούν στην είσπραξη φόρων.
-Ποια είναι τα αρμόδια όργανα είσπραξης,
-πως καθορίζονται ο χρόνος και οι προθεσμίες καταβολής τους,
-ο χρόνος και η διαδικασία επιστροφής τους,
-αλλά και η σειρά εξόφλησης.

Ακολουθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο με τα άρθρα 44 και 45. Σε αυτά ορίζεται η διαδικασία είσπραξης φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου, καθώς και τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Φορολογική Διοίκηση για να διασφαλίσει την είσπραξη των φόρων.

Ακολουθούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στα άρθρα 46,47,48 και 49 και ακολουθούν τα άρθρα 50 και 51 που αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων.

Έπονται τα άρθρα 52 έως 58 με τα οποία ορίζονται οι κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με την:
-υποβολή δηλώσεων,
-τήρηση λογιστικών αρχείων,
-διαβίβαση πληροφοριών στη Φορολογική Διοίκηση
-και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Συνεχίζω με τα άρθρα 59,60 και 61 που αναφέρονται στις παραβάσεις υποχρεώσεων προς παροχή πληροφοριών που αφορούν τρίτους συναλλασσόμενους, ενώ στο άρθρο 62 τίθεται το θέμα της χρηματικής επιβράβευσης προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου, μετά από επώνυμη καταγγελία στην εφαρμογή «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας είναι τα άρθρα 63 έως 71. Σε αυτά περιγράφονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις σχετικές με:
-τις ηλεκτρονικές πληρωμές
-και τη διαβίβαση στοιχείων τους στη φορολογική διοίκηση,
όπως επίσης:
-η επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων,
-οι κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής
-η παραπομπή υποθέσεων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
-και η απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας.

Στα άρθρα 72 έως 86, με τα οποία ολοκληρώνεται η πρώτη ενότητα, εξειδικεύονται οι διαδικασίες:
-προσφυγής
-και αμοιβαίου διακανονισμού,
καθώς επίσης η αμφισβήτηση της πράξης προσδιορισμού φόρου, αλλά και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Από εδώ και κάτω ξεκινά η δεύτερη ενότητα του Σχεδίου Νόμου.

Τα άρθρα 87 έως 91 περιλαμβάνουν διατάξεις για την ομαλή εξέλιξη των φορολογικών ρυθμίσεων. Δηλαδή:
-Πως γίνεται συμψηφισμός,
-πως ρυθμίζονται βεβαιωμένες οφειλές,
-υπό ποιες προϋποθέσεις χάνονται οι ρυθμίσεις.
Είχα αναφερθεί για το συγκεκριμένο θέμα στην πρώτη τοποθέτησή μου, το πρωί της Παρασκευής.

Στα άρθρα 92 και 93 γίνεται αναφορά στη φορολόγηση χρηματιστηριακών προϊόντων και στα άρθρα 94 και 95 θεσπίζονται κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Από το 96ο έως το 102ο άρθρο, είναι οι διατάξεις για τις κρατικές εγγυήσεις του Δημοσίου.
Περιγράφονται:
-η επιτάχυνση εκκαθάρισης αιτημάτων κατάπτωσης λόγω διαδοχής πιστωτικών ιδρυμάτων,
-η αναστολή του χρόνου παραγωγής,
-η υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων για ρευστοποίηση εξασφαλίσεων,
-η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης απαιτήσεων από κατάπτωση εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφειλέτη, εγγυητή ή συνυπόχρεου ή λύσης, εκκαθάρισης ή διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
-και άλλες ρυθμίσεις για χρηματοδοτικούς φορείς.

Στα άρθρα 103 και 104 συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο 105 μια συνταξιοδοτική διάταξη για την:
-αποζημίωση
-και σύνταξη γονέων
άτεκνου και άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού, θανόντος σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Συνεχίζω με ειδικότερες διατάξεις που αφορούν:
-στον έλεγχο προέλευσης περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται σε κοινωφελές ίδρυμα,
-στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
-και την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε όργανα απογραφής που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2022 στη συλλογή στοιχείων της απογραφής πληθυσμού του έτους 2021.
Αυτές τις βρίσκεται στα άρθρα 106 έως 111.

Και κλείνω με το άρθρο 112, στην τρίτη ενότητα, που αφορά στην έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας δεν θέλουμε να... φορολογήσουμε ό,τι κινείται, αλλά να προσδιοριστεί ό,τι φοροδιαφεύγει.

Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία όσοι δεν πληρώνουν:
-είτε γιατί αδυνατούν,
-είτε γιατί πίστευαν ότι δεν θα εντοπιστούν,
να γνωρίζουν ότι μπορούν να περάσουν από την εφορία και να αποφύγουν τα χειρότερα.

Δεδομένου ότι την οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης την υποδηλώνει η φορολογική της πολιτική, καθιστούμε σαφές ότι εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα σημερινά:
-κοινωνικά
-και τεχνολογικά δεδομένα.

Διότι, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Θεοχάρης, η φορολογία δεν είναι μέσο τιμωρίας, αλλά ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία εμπέδωσης κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σας ευχαριστώ.