(Ερώτηση) «Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία»

(Ερώτηση) «Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4479/23.4.2024
Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2024

Προς Υπουργούς:
Δικαιοσύνης
κο Γεώργιο Φλωρίδη

Εθνικής Οικονομίας &Οικονομικών
κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Ερώτηση
«Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία»

Σοβαρά και χρόνια προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, επιτελούν ουσιαστικό έργο στο πλαίσιο της απονομής του μηχανισμού της Δικαιοσύνης. Μολονότι όμως εργάζονται σε χώρο μολυσματικό και το υπηρεσιακό τους έργο τους είναι δυσχερές και επίπονο, υφίστανται από ετών μια αδικία, η οποία σχετίζεται με την μη καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ειδικότερα ενώ η Πολιτεία καταβάλλει εδώ και χρόνια το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στα πανεπιστημιακά εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, οι εργαζόμενοι στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες του κράτους, αν και διεκπεραιώνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των νεκροτομών και εκτίθενται σε μεγάλους μολυσματικούς κινδύνους, δεν εισπράττουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν το προανακριτικό και ανακριτικό έργο. Διενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις,

σε εκτέλεση παραγγελιών των προανακριτικών και ανακριτικών αρχών. Επιτελούν υπηρεσιακό έργο με βαρύ φορτίο από υγειονομική και ψυχική άποψη. Είναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε ένα μολυσματικό εργασιακό περιβάλλον, γιατί διαχειρίζονται σορούς άγνωστου ιατρικού ιστορικού, ηπατίτιδας, HIV, μηνιγγίτιδας κλπ. Παρόλο αυτά δε λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, κάτι που αποτελεί αδικία εις βάρος τους εξαιτίας τις άνισης μεταχείρισής τους με τους αντίστοιχους υπαλλήλους των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας.
Σημειωτέον, ότι για την καταβολή του επιδόματος το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από ενέργειες του σωματείου των εργαζομένων, είχε την 21/03/2023 αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών σχετική εισηγητική έκθεση. Έκτοτε όμως η υπόθεση έχει βαλτώσει και οι εργαζόμενοι παραμένουν μετέωροι.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να άρουν την αδικία, που υφίστανται οι εργαζόμενοι στις περιφερειακές ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να προχωρήσει η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας;