Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την "Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας" για φορολογικά θέματα.

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την "Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας" για φορολογικά θέματα.

Ομιλία Θ. Καράογλου ως εισηγητής της ΝΔ, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983».

 

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Η παρούσα κύρωση σύμβασης θα μπορούσε να περάσει πολύ γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες, όπως άλλωστε γίνεται με δεκάδες, εκατοντάδες κυρώσεις συμβάσεων αναλόγου μορφής. Όμως, έχει μία ιδιαίτερη σοβαρότητα και θα απασχολήσει φαντάζομαι αρκετά την Επιτροπή και αύριο την Ολομέλεια, γιατί απλούστατα αφορά την Κύρωση Σύμβασης της χώρας μας με την Ελβετική Συνομοσπονδία που ως γνωστό η Ελβετία φημίζεται για τις τράπεζές της και δεύτερον, αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία λόγω της επικαιρότητας με τις πρόσφατες δηλώσεις του Βουλευτή του Ελβετικού Κοινοβουλίου, ελληνικής καταγωγής, κυρίου Ζήση.

Είναι μία Σύμβαση που στόχο και σκοπό έχει την αποφυγή διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής, αναφορικά με τους όρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, με το οποίο τροποποιήθηκε η αρχική Σύμβαση της Βέρνης του 1983 και με το οποίο δύναται η δυνατότητα για παροχή πληροφοριών για την ταυτότητα των καταθετών στην Ελβετία προς τις φορολογικές αρχές της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων η Σύμβαση αυτή προβλέπει:

Μειώνεται από 10% σε 7% το ανώτατο ποσοστό φόρου που μπορεί να επιβάλλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας.

Επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών, ονόματα, διευθύνσεις των Ελλήνων καταθετών της Ελβετίας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, Α.Φ.Μ., έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση αυτών των προσώπων.

Καθίσταται δυνατόν να φορολογείται και στην Ελλάδα το όφελος από την πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων συμμετοχής, των οποίων άνω των 50% της αξίας τους προέρχεται άμεσα από ακίνητα. Τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα σε κάποιον της Ελβετίας μπορούν να φορολογούνται στη χώρα μας με συντελεστές από 5% έως 15%.

Ακόμη, παρέχει στην Ελλάδα το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης σε περίπτωση εκποίησης πλοίων με ελληνική σημαία ή σημαία τρίτων κρατών ή αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με τη Σύμβαση αυτή. Πρώτο σχόλιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  διατηρεί μια σειρά από επιφυλάξεις γι’ αυτού του είδους τις Συμβάσεις, αλλά αυτό είναι κάτι που στην περίπτωση της χώρας μας δεν ισχύει, διότι η χώρα μας έχει συμφέροντα να κυρώσει τη Σύμβαση αυτή και να έχει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την Σύμβαση αυτή.

Η Σύμβαση αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την έντονη ενεργοποίηση των ποινικών φορολογικών διατάξεων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τυχόν πράξεις φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κατάλογο των προσώπων που υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.

Ακόμη, εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να διαβιβαστούν για μεν πολιτικά πρόσωπα στην Βουλή και για όλες τις άλλες κατηγορίες προσώπων που υπόκεινται σε δήλωση πόθεν έσχες και δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς δια των οποίων ασκείται μεγάλη επιρροή στη δημόσια ζωή, στην αρμόδια αρχή.

Τέλος, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αφορά το γεγονός ότι πολυεθνικές και θυγατρικές τους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά υπερτιμολογούν τα προϊόντα τους, ενώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Σαφέστατα απαιτείται βελτίωση και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που θα στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση των ενδοομιλικών για την είσπραξη φορολογητέας ύλης.

Απ’ όλα τα παραπάνω και πριν προχωρήσω σε μία σειρά ερωτημάτων τα οποία προκύπτουν, θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην δημιουργούνται τυχόν παρεξηγήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει τη σχετική Σύμβαση, γιατί τη θεωρεί ως ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση ενός σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος, όπως είναι η φοροδιαφυγή και ενός απαραίτητου βήματος για τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής στη χώρα. Βέβαια, αυτή η θετική μας ψήφο για τη συγκεκριμένη Σύμβαση έρχεται και σαν συνέχεια της πολιτικής που ακολουθήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια, όπου σε οποιαδήποτε φορολογική διάταξη ερχόταν και είχε ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πάντοτε ψηφίζαμε θετικά.

Υπάρχουν, όμως, και μία σειρά ερωτημάτων που θα ήθελα να καταθέσω και περιμένω από τον κ. Υπουργό κάποιες απαντήσεις. Πρώτον, με πόσες άλλες χώρες έχει ήδη υπογράψει η Ελβετική Συνομοσπονδιά παρόμοια Σύμβαση και από πότε ισχύουν οι Συμβάσεις αυτές; Δεύτερον, θα δοθεί το σύνολο της αλληλογραφίας των ελβετικών τραπεζών με τους πελάτες τους, καθώς και το υλικό από τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους; Τρίτον, θα ζητηθεί όλη η αλληλογραφία και επαφές των τραπεζών με νομικούς εκπροσώπους ή διαχειριστές περιουσίας Ελλήνων πελατών, καθώς και όλα τα στοιχεία για πιθανές μεταβιβάσεις κεφαλαίων Ελλήνων καταθετών σε τρίτους; Τέταρτον, θα υπάρξουν κυρώσεις των τραπεζών ή προβλέπεται να υπάρξουν, αν δεν συμμορφωθούν στη Συμφωνία; Πέμπτον, έχει ζητηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση ως όρος στο πλαίσιο της Συμφωνίας με την Ελβετία η άρση του τραπεζικού απορρήτου και η διασταύρωση στοιχείων; Έκτον, θα είναι απόρρητες οι πληροφορίες για όλους τους εμπλεκόμενους και για τα δημόσια πρόσωπα;

Ακόμη, άλλα ερωτήματα είναι της τάξης: τι ορίζει η ελβετική νομοθεσία στη φορολόγηση για καταθέσεις άνω των 100.000 άπαξ σε ένα λογαριασμό; Γιατί όσοι έχουν μεγάλους καταθετικούς λογαριασμούς, απλούστατα, μπορούν να βάλουν σε κάθε καντόνι της Ελβετικής Συνομοσπονδία διαφορετικά ποσά που είναι  κάτω των 100.000 ευρώ. Γι’ αυτό υπάρχει σχετική πρόβλεψη; Γιατί η Ελβετική Κυβέρνηση να δώσει τους καταθέτες της, από τη στιγμή που υπάρχει ένα ισχυρό τραπεζικό απόρρητο σ’ αυτή τη χώρα, με απόλυτη εξασφάλιση εχεμύθειας στοιχείων που υστερεί τις χώρες έναντι των καταθετών και με διαφορετική αντιμετώπιση από καντόνι σε καντόνι. Τι θα κάνει η Κυβέρνηση με τους υπόλοιπους φορολογικούς παραδείσους, τα νησιά Κέιμαν, την Καραϊβική, τις Σεϋχέλλες, την Νότια Κορέα κ.λπ., καθώς επίσης και άλλες πολλές απίθανες χώρες που δίνουν γη και ύδωρ στους μεγαλοκαταθέτες;

Με τα ερωτήματα αυτά θέλω να πω ότι πραγματικά δεν λύνεται οριστικά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, είναι σαφέστατο αυτό. Είναι, όμως, ένα θετικό βήμα η κύρωση της Σύμβασης αυτής. Πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του σύγχρονου αυτού οικονομικού εγκλήματος που λέγεται φοροδιαφυγή. Μπορεί να βοηθήσει τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει τη συγκεκριμένη Σύμβαση.