(Ερώτηση): «Ειδική ρύθμιση για την πλήρωση θέσεων του διαγωνισμού για την Α.Α.Δ.Ε.»

(Ερώτηση): «Ειδική ρύθμιση για την πλήρωση θέσεων του διαγωνισμού για την Α.Α.Δ.Ε.» Κύριο

Αρ. πρωτ.:2355/20.02.2023

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2023

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών, κο Χρήστο Σταϊκούρα
-Εσωτερικών, κο Μάκη Βορίδη

Ερώτηση
«Ειδική ρύθμιση για την πλήρωση θέσεων του διαγωνισμού για την Α.Α.Δ.Ε.»

Σε πλήρη εξέλιξη των διαδικασιών βρίσκεται ο γραπτός διαγωνισμός 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 822 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με στόχο να ενισχύσει τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής με νέα, καταρτισμένα στελέχη σε όλες τις βαθμίδες για την κάλυψη των αναγκών της.
Ωστόσο, μετά τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού δεν καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις και έμειναν κενές οι 565 από τις 822. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα που προκύπτει για τη μη πλήρωση των κενών θέσεων μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε σε σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωϊα των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, χαμηλώνοντας τη γενική βάση εισαγωγής από το 60 στο 50, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κενό στην κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται οι «αρχικοί επιτυχόντες», με βάση τις αρχικές βαθμολογίες βάσης και οι «νέοι επιτυχόντες» με βάση τις νέες μειωμένες βαθμολογίες βάσης.
Σε σχέση, όμως, με την τοποθέτηση των επιτυχόντων προκύπτει ένα επιπλέον πρακτικό ζήτημα. Πολλές από τις δηλωθείσες προτιμήσεις των «νέων επιτυχόντων» έχουν ήδη καλυφθεί από τους «αρχικούς επιτυχόντες». Εκ του αποτελέσματος προκύπτει η ανάγκη να δοθεί στους «νέους επιτυχόντες» η δυνατότητα επιλογής και άλλων θέσεων με συμπληρωματική αίτηση ή εναλλακτικά να προβλεφθεί ο διορισμός τους στις αμέσως επόμενες διαθέσιμες κενές θέσεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται να προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία σε σχετική διάταξη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διορισμού στους επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού σε οποιαδήποτε θέση παραμένει κενή, παρά τις αρχικές δηλωθείσες θέσεις;