Ομιλία Θ. Καράογλου στη Βουλή για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2011

Ομιλία Θ. Καράογλου στη Βουλή για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2011


  

Συνεδρίαση της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού τουΚράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης τουΚρατικού Προϋπολογισμού κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2011.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

 

Κύριε Πρόεδρε, πριν από μια εβδομάδα σε αυτή την αίθουσαείχαμε την ίδια συζήτηση, η οποία, μάλιστα, ήταν θυελλώδης, για το ποιες ήτανοι διαδικασίες, ποια ήταν τα κριτήρια, με τα οποία επελέγησαν συγκεκριμένοισυνεργάτες. Μετά τη συζήτηση αυτή, καταλήξαμε ότι θα γίνει μια διαβούλευση μετον Πρόεδρο της Βουλής, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπρόβλημα. Για μας δεν είναι το ζήτημα των προσώπων, θεωρούμε ότι ταπροτεινόμενα πρόσωπα είναι σοβαρά, είναι επιστήμονες υψηλού κύρους που πράγματιμπορούν να βοηθήσουν τη λειτουργία της Γραφείου, όμως, επανέρχεται ακόμη μιαφορά το ζήτημα της διαδικασίας. Δηλαδή, δεν σημαίνει, επειδή είθισται η Βουλήμέχρι τώρα με άτυπες διαδικασίες, με «επιλογή», να επιλέγει όποιους θέλει,επειδή το βρήκαμε πρέπει και να το συνεχίσουμε. 

Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια έντονη κρίση, η κρίσηαυτή είναι γενικότερη εκτός από κοινωνική, οικονομική, είναι και κρίση αξιώνκαι θεωρώ ότι ήρθε η ώρα αυτό που είχε πει ο Πρόεδρος της Βουλής, να υπάρχουνδιαδικασίες και για τις προσλήψεις, για τις συνεργασίες να γίνει πράξη. Άρα,λοιπόν, δεν είναι τόσο μείζον ζήτημα το να στελεχωθεί αύριο το γραφείο τουπροϋπολογισμού της Βουλής, ας γίνουν οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Αςγίνουν οι επιλογές μέσα από διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας, έτσι ώστε να μηνδώσουμε ακόμη μια αφορμή σε αυτούς οι οποίοι σήμερα βάλουν συνολικά εναντίοντου κοινοβουλευτισμού και εναντίον των Βουλευτών, για να έχουν ακόμη ένα όπλοστη φαρέτρα τους. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα και με καλή θέληση μέσα σεένα δίμηνο να κινήσουμε τις διαδικασίες και να στελεχωθεί με απόλυτη διαφάνειααυτή η Επιτροπή.

[...]

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Καράογλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

«Στο ίδιο έργο θεατές». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος,ο οποίος απεικονίζει την πραγματικότητα, μια που δυστυχώς ερχόμαστε κάθε τρειςμε τέσσερις μήνες, που συνεδριάζει η συγκεκριμένη επιτροπή και κάνει αποτίμησητης πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού και βλέπουμε τα ίδια πράγματα.Βλέπουμε υστέρηση εσόδων, υπέρβαση δαπανών, το έλλειμμα αντί να κλείνει δυστυχώςνα διευρύνεται και το δημόσιο χρέος να αυξάνεται.

Ακούσαμε προηγουμένως αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα απότον αρμόδιο υφυπουργό. Επίσης ακούσαμε για τις προβλέψεις, όμως βέβαια στηνπερίπτωση αυτή θα πρέπει να θυμηθώ έναν κακό ορισμό που έχουν δώσει για εμάςτους οικονομολόγους κάποιοι, δηλαδή ότι οικονομολόγος είναι αυτός που μπορεί ναπροβλέψει την πορεία της οικονομίας για το μέλλον και αυτός ο οποίος στησυνέχεια μπορεί να δικαιολογήσει για ποιο λόγο όλες οι προβλέψεις του έπεσανέξω. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οικονομολόγοι και οιοποίοι προβλέπουν πως θα εξελιχθούν τα οικονομικά μεγέθη για το μέλλον σε βάθοςενός χρόνου ή στο μεσομακροπρόθεσμο πρόγραμμα σε βάθος μιας 5ετίας και στησυνέχεια δυστυχώς έρχονται και κάνουν ανάλυση για ποιο λόγο δεν έπιασαν  τους στόχους αυτούς.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα της τοποθέτησής μου  ότι έχουμε τα ίδια δυστυχώς παρατηρούμεναφαινόμενα,  για μια ακόμη φορά βλέπουμεότι  τα έσοδα καταρρέουν έναντι  λοιπόν προβλεπόμενης ετήσιας αύξησης  των εσόδων κατά 8,5%, είχαμε δυστυχώς τημείωση στο πρώτο 4μηνο των εσόδων κατά 9,1%. Δηλαδή υπήρχε μια υστέρηση τηςτάξεως του 1,5 δις περίπου. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίουςυπήρξε αυτή η υστέρηση. Ακούσαμε βέβαια και έναν παραλογισμό, ότι η μείωση τωνφορολογικών εσόδων, οφείλεται  στοευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο. Προφανώς, αυτό μόνο η κυβέρνηση μπορεί να τοέχει αντιληφθεί, διότι οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετική αντίληψη. Εκτίμησή μουείναι  ότι μάλλον θα πρέπει να αναζητήσεικανείς την τεράστια στέρηση αυτή των εσόδων, κυρίως στη βαθύτερη ύφεση, τηναντιαναπτυξιακή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία έχει βυθίσει τηχώρα σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας τωνΕλλήνων πολιτών και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δυστυχώς έγινε πράξη αυτό το οποίο  ο αείμνηστος ακαδημαϊκός και πρώηνπρωθυπουργός της χώρας ο Ξενοφών Ζολώτας είχε πει ότι «φτάσαμε στο σημείο πουοι φόροι σκοτώνουν τους φόρους» και βεβαίως ότι διαλύθηκε εντελώς ο όποιοςπροβληματικός  μηχανισμός    υπήρχε στο υπουργείο οικονομικών από τιςδιάφορες κομματικές διώξεις που έγιναν, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε ούτε καντο κράτος  να μπορεί να είναι συνεπέςστις ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και συνεχώς να δίνειαναβολή.

Επομένως, δε νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη φαντασία για νακαταλάβουμε ότι η φορολογική πολιτική ή η ευνοϊκή φορολογική πολιτική οδήγησεσε μείωση των εσόδων, αλλά απλούστατα είναι όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως.Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,6% έναντι στόχου για μείωση των δαπανών.  Μάλιστα ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα σεπολλά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία στο πρώτο 4μηνο  έχουν εισπράξει ένα πολύ μεγάλο μέρος  από αυτά που προβλέπεται να εισπράξουν στοτέλος του χρόνου, κάτι το οποίο σημαίνει πρακτικά θα αναγκαστεί η κυβέρνηση σταμέσα του χρόνου ή λίγο αργότερα να δώσει και άλλες πιστώσεις  για να καλύψει τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο ΟΑΕ στο πρώτο 4μηνο έχειεισπράξει το 63,1%, δηλαδή 505 εκατομμύρια έναντι ετήσιου στόχου 800εκατομμυρίων. Το ΙΚΑ έχει εισπράξει το 56,3% ή 1,3 δις έναντι ετήσιουστόχου  2,31 δις. Το ΤΑΠ ΟΤΕ  έχει εισπράξει το 44,2% ή 265 εκατομμύριαέναντι ετήσιου στόχου 600 εκατομμυρίων. Ο ΟΓΑ το 39%, δηλαδή 1,79 δις ευρώέναντι του ετήσιου στόχου 4,6 δις και το ΝΑΤ 38,8%  δηλαδή 466 εκατομμύρια έναντι ετήσιου στόχου για 1,2 δις.