(Ερώτηση): «Επανεξέταση των επιλέξιμων δαπανών του Αναπτυξιακού»

(Ερώτηση): «Επανεξέταση των επιλέξιμων δαπανών του Αναπτυξιακού» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2199/13.02.2023

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2023
Προς Υπουργό:
-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κο Άδωνη Γεωργιάδη

Ερώτηση
«Επανεξέταση των επιλέξιμων δαπανών του Αναπτυξιακού»

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης για τους επαγγελματίες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα για προχωρήσουν στην ολιστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους και του εξοπλισμού που χρειάζονται, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την προσφορά προϊόντων υψηλού επιπέδου.
Στο πλαίσιο αυτό η τεχνολογική αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανημάτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο σε επίπεδο παραγωγής κι ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, όσο και στην ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον κι απώτερο στόχο την πράσινη μετάβαση.
Ωστόσο, στο άρθρο 6Α σε ό,τι αφορά στις «Επιλέξιμες δαπάνες της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής» και τα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των παρελκόμενων στους ελκυστήρες μηχανημάτων κι εξοπλισμών δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσοστό αυτό στην πράξη φαίνεται να προβληματίζει τους υποψήφιους επενδυτές - αγρότες καθώς τα πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα μηχανήματα με τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επιχειρηματικές τους μονάδες συνοδεύονται με μεγαλύτερα κόστη σε σχέση με το συνολικό τους επενδυτικό σχέδιο και τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες (κτιριακά, άλλος εξοπλισμός κλπ).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη έχοντας επανεξετάσει το ποσοστό του συνολικού ενισχυόμενου κόστους που προβλέπεται για μηχανήματα στα επενδυτικά σχέδια του τομέα φυτικής γεωργικής παραγωγής και να το αυξήσει στο 60 με 70%,

ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με τις τιμές της αγοράς στα σύγχρονα μηχανήματα και να επιτρέψει στους επενδυτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους θα επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου;

- Πότε προβλέπεται η νέα προκήρυξη κι εάν προγραμματίζεται μια σταθερή ημερομηνία κατ'έτος ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός εκ μέρους των αγροτών;