Ομιλία του Θ. Καράογλου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο κύρωσης Π.Ν.Π. για τα μέτρα προσαρμογής στο μεσοπρόθεσμο - 31.1.2012

Ομιλία του Θ. Καράογλου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο κύρωσης Π.Ν.Π. για τα μέτρα προσαρμογής στο μεσοπρόθεσμο - 31.1.2012

Ομιλία του Θ. Καράογλου στα πλαίσια συνεδρίασης της Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 31 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι τα ζητήματα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν τη χώρα στο αμέσως προσεχές διάστημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρά. Είναι τα ζητήματα του κουρέματος του δημόσιου χρέους με τη διαδικασία του PSI, τα ζητήματα που αφορούν τη νέα δανειακή σύμβαση, είναι προφανώς σοβαρότατα ζητήματα που θα απασχολήσουν και αφορούν και το μέλλον της χώρας συνολικά. Επίσης, είναι προφανές ότι το διάστημα αυτό γίνονται κρίσιμες συνομιλίες, γι' αυτό το λόγο ήταν σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμη και ικανοποιητική η ενημέρωση που είχαμε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις πάνω στα ζητήματα που έθιξε ο κ. Υπουργός. Η πρώτη παρατήρηση έχει σχέση με την αξιοπιστία ή αναξιοπιστία, στην οποία αναφέρθηκε και στα ζητήματα περί σοβαρότητας ή ανευθυνότητας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως δεν βρίσκεται στο dna της χώρας ή των Ελλήνων πολιτών, η αναξιοπιστία ή η ανευθυνότητα. Είναι προφανές ότι τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα άτομα και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Επομένως, για να το ξεκαθαρίσουμε, η χώρα είναι και αξιόπιστη και σοβαρή, αλλά είναι προφανέστατο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες για τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος με ανεύθυνο τρόπο δημιούργησε το κλίμα αναξιοπιστίας που υπάρχει εις βάρος της χώρας.
Η δεύτερη παρατήρηση μου έχει σχέση με την Ε.Ε., όπως έχει γίνει σήμερα και θα ήθελα να πω ότι όταν οι εμπνευστές της τότε Ε.Ε. «άνθρακα και χάλυβα» που μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία σήμερα έχει την ονομασία Ε.Ε. και έχει κάνει αρκετά βήματα, όπως ο Σουμάν, ο Χέλμουτ Σμίτ, ο Μιτεράν και άλλοι, οραματίστηκαν την Ευρώπη, είναι προφανές ότι οραματίστηκαν μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Δεν οραματίστηκαν ούτε αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, μια Ευρώπη όπου κυριαρχούν οι τράπεζες, οι χρηματοοικονομικοί οίκοι, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια και οι πιστωτές επιβάλλουν τους κανόνες τους. Είναι σαφέστατο ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρών πολιτικών ηγεσιών που θα φέρουν τον προσανατολισμό της Ευρώπης εκεί που αρχικά τον εμπνεύστηκαν οι οραματιστές και οι ιδρυτές της Ε.Ε.. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσουμε όλοι την μάχη, για να πετύχουμε να έχουμε μια Ευρώπη για τους λαούς, για τους πολίτες και όχι για τις τράπεζες ή για τους χρηματοοικονομικούς οίκους.
Μπαίνοντας, τώρα, στο νομοσχέδιο και με αφορμή το νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου - της 16ης Δεκεμβρίου του 2011 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2011 -, θα ήθελα να κάνω μια αρχική εισαγωγή σε σχέση με τα ζητήματα, γενικώς, περί των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, για τις προϋποθέσεις της έκδοσης των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και, βεβαίως, για τις προθεσμίες για την κύρωση των πράξεων αυτού του νομοθετικού περιεχομένου.
Γενικώς, λοιπόν, περί των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, θα ήθελα να πω ότι, το Σύνταγμα αναγνωρίζοντας το δίκαιο της ανάγκης ορίζει στο άρθρο 44 παρ. 1 ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Οι πράξεις αυτές θεσπίζουν κανόνες δικαίου τυπικής ισχύος ίσης με του νόμου και, συνεπώς, με αυτές δύνανται να τροποποιούνται ή να καταργούνται υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις.
Τώρα, οι προϋποθέσεις για την έκδοση τέτοιων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και η εκτίμηση των προϋποθέσεων για την κύρωση των εκδοθεισών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου ανήκει στην αρμοδιότητα της Βουλής, η οποία με την έγκυρη κύρωση της Πράξης αποφασίζει, να ισχύσει αυτή εφεξής. Επίσης, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 41 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, διότι συνδέεται με την εκτίμηση της ανάγκης λήψης αυτού του μέτρου, η οποία ανάγεται στη σφαίρα της πολιτικής ευθύνης των πολιτειακών οργάνων, που κατά το Σύνταγμα ασκούν τη νομοθετική εξουσία.
Τέλος, σε σχέση με τις προθεσμίες για την κύρωση των πράξεων αυτών, κατά το Σύνταγμα οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση μέσα σε 40 ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε 40 ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Πρέπει δε να κυρωθούν από τη Βουλή μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή τους. Άρα, λοιπόν, είμαστε απολύτως εμπρόθεσμοι και σύμφωνοι με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το Σύνταγμα από το άρθρο 44.
Σε αντίθετη περίπτωση οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αποβάλλουν την ισχύ τους εφεξής και όχι αναδρομικώς και, συνεπώς, ισχύουν για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή τους μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την κύρωσή τους ή την απόφαση της Βουλής να μην τις κυρώσει. Δηλαδή, εάν σήμερα η Βουλή αποφασίσει, να μην κυρώσει δύο συγκεκριμένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τότε είναι σαφέστατο ότι, η απόφαση αυτή της Βουλής δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αλλά ισχύει από τώρα και πέρα.
Έτσι, εάν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εγκριθούν από την Ολομέλεια εμπροθέσμως, καθίστανται νόμοι. Εάν δεν υποβληθούν στη Βουλή ή  δεν εγκριθούν από αυτή εμπροθέσμως, η ισχύς έχει λήξει. Πάντως, η αναδρομική κατάργηση ή τροποποίηση τους, είναι δυνατή μόνο με νομοθετική πράξη ή κατά νομοθετική εξουσιοδότηση.
Μπαίνοντας, τώρα, στις δύο συγκεκριμένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, συζητούμε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής - στην Επιτροπή Οικονομικών - ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης Παπαδήμου, που περιέχει την ψήφιση δύο Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες έχουν εκδοθεί τον προηγούμενο μήνα.
Είναι ένα ακόμη νομοθέτημα πολυθεματικό με πλήθος διαφορετικού περιεχομένου ρυθμίσεων, που δημιουργεί ένα νομικό χάος. Μια τακτική που, δυστυχώς, είχε καθιερωθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση Παπανδρέου και που, δυστυχώς, και η νέα Κυβέρνηση δείχνει δέσμια της. Ένα νομοσχέδιο που περιέχει ρυθμίσεις, που έπρεπε να έχουν έρθει στη βουλή η συζήτηση. Αντ’ αυτού με τη συνηθισμένη, πλέον, τακτική του κατεπείγοντος - μια διαδικασία της μορφής του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», έχουν περάσει μέσα από Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Η Βουλή, δυστυχώς, πλέον, έχει το ρόλο του νομικού «πλυντηρίου» της Κυβέρνησης και όχι του ανώτερου νομοθετικού οργάνου.
Με αφορμή και πάλι την ανάγκη τακτοποίησης δεσμεύσεών μας προς την τρόικα αφενός και την διόρθωση ρυθμίσεων που συντάχθηκαν «στο πόδι» σε προηγούμενους νόμους αφετέρου, βλέπουμε ένα νομοσχέδιο, που αν το διαβάσει ακόμη και ένας ενημερωμένος, ένας μορφωμένος, ένας σχετικός πολίτης, αδυνατεί να βγάλει άκρη τι είναι αυτό, που έχει μπροστά του. Μια σωρεία παραπομπών και ερμηνειών που μόνο σε νομό δεν παραπέμπουν.
Παρόλα αυτά, η Ν.Δ. θα υπερψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι «δίνει συγχωροχάρτι» σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στους τομείς, όπου αυτό αναφέρεται και χωρίς να ξεχνάμε τα εγκληματικά λάθη, που έχουν γίνει τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια. Ευθύς εξαρχής μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, υπάρχουν κάποιες θετικές ρυθμίσεις, που, όμως, εμπεριέχονται σε συνολικά λάθος πολιτικές. Έτσι, λ.χ. είναι θετικό να εξαιρούνται κάποιες ευπαθείς ομάδες από το ειδικό τέλος ακινήτων, αλλά είναι λάθος και ληστρική όλη η πολιτική με την επιβολή αυτού του τέλους. Όπως, επίσης, είναι θετική η εξαίρεση κάποιων αναγκαίων περιπτώσεων από την εφεδρεία, αλλά είναι λάθος όλη αυτή η τραγελαφική ιστορία με την εφεδρεία, όπως την εφάρμοσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και που, βεβαίως, δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση της Ν.Δ. περί εργασιακής εφεδρείες.
Τώρα, ας δούμε αναλυτικά, τι περιέχει το παρόν σχέδιο νόμου. Με το άρθρο 1 και την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Καταρχήν, είναι θετικό ότι, παρατείνεται για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για ποσά έως 200.000 από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προστατευθούν ενόψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας οι δανειολήπτες, που όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το όλο θέμα των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών είναι φλέγον και αποτελεί μια «βραδυφλεγή βόμβα» στα θεμέλια της κοινωνικής ζωής και της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος.
Θετικό μέτρο αναμφίβολα, λοιπόν, η αναστολή των πλειστηριασμών, αλλά το ζητούμενο είναι, να μπορέσουν τα νοικοκυριά, να έχουν επαρκή εισοδήματα στο μέλλον, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και αυτό με την υπάρχουσα κατάσταση και αν αυτό συνεχιστεί μοιάζει αμφίβολο.
Στις επόμενες παραγράφους διευκρινίζονται θέματα, που αφορούν την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν. 4021/2011, δηλαδή, του γνωστού «χαρατσιού» των ακινήτων, που η διαδικασία είσπραξής του γίνεται μέσω της Δ.Ε.Η.. Γίνεται μια προσπάθεια είτε να εξευμενιστεί η ζημία, που έχουν υποστεί πολλοί πολίτες - και ιδίως αυτοί για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας - είτε οι πολίτες που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, να δουν κάποια ελάφρυνση είτε να διορθωθούν πολλά από τα σοβαρά λάθη, που έχουν παρουσιασθεί στον υπολογισμό.
Δεν θα κουραστούμε, να επαναλαμβάνουμε ότι, το ειδικό αυτό τέλος το έχει καθιερώσει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του κόμματος εκείνου που καλούσε τους πολίτες, να μην πληρώσουν το ΕΤΑΚ το 2009, ένα σαφώς μικρότερο και πιο κοινωνικά δίκαιο φόρο, που αφορούσε ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 € και που σκοπό είχε τη συγκράτηση του ελλείμματος τότε. Έναν σκοπό που εάν είχε επιτευχθεί τότε, ίσως σήμερα να είχαμε αποφύγει τη δίνη, που ζούμε. Εμείς, ως Κόμμα έχουμε δεσμευτεί ότι, μόλις γίνουν εκλογές και αναλάβουμε την ευθύνη του τόπου, αυτό το χαράτσι των ακινήτων θα καταργηθεί.
Επίσης, στο σημείο αυτό και με αφορμή το χαράτσι των ακινήτων, θα ήθελα να καλέσω την Κυβέρνηση, να ξανασκεφτεί με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο αύξησης των αντικειμενικών αξιών και εάν αυτή γίνει, να είναι συγκεκριμένη, περιορισμένης κλίμακας σε επιλεκτικές περιοχές, ειδάλλως θα νεκρωθεί εντελώς η ήδη σε κωματώδη κατάσταση αγορά ακινήτων και θα έχει μηδενικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου  και 2ου βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημόσιου. Με την πολιτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη μετατροπή της εφεδρείας σε μέσο μαζικών απολύσεων, το Δημόσιο, δυστυχώς, πέρα από χρήματα, στο τέλος θα έχει χάσει και σημαντικά έμπειρα, πολύτιμα στελέχη.
Πέραν τούτου, σαν κράτος είμαστε για πολλοστή φορά μη σοβαροί, καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια δίναμε κίνητρα, για να παραμείνει ένα πεπειραμένο, ένα σοβαρό, ένα υπεύθυνο στέλεχος στη δουλειά του και σήμερα τον βγάζουμε άρον άρον στη σύνταξη, μια σύνταξη, όμως, που θα είναι ως 60% μειωμένη και καλείται ο μελών συνταξιούχους, να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στην εξαθλίωση. Σε κάθε περίπτωση είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εργασιακή εφεδρεία τύπο ΠΑ.ΣΟ.Κ., μια εργασιακή εφεδρεία που οδηγεί σε απόλυση των εργαζομένων.
Συμφωνούμε με τη ρύθμιση εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ν. 2362/1995), που έχει σαν στόχο την ταχύτερη απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε.. Πόρων που έχουμε καθυστερήσει εγκληματικά, να εισπράξουν τα 2 τελευταία χρόνια.
Συμφωνούμε με την προσπάθεια ομαλής καταβολής των αποδοχών, τόσο στο μόνιμο όσο και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στις περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που μετατάχθηκε σε Δήμους με τις φορολογικές ρυθμίσεις του άρθρου 5 καθώς και την παράταση ενός έτους του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Συμφωνούμε με τη θέσπιση της δυνατότητας σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αρκεί να διασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με τη μέγιστη διαφάνεια.
Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ. Εάν ένας πολίτης διαβάσει την εισηγητική έκθεση και τα περί «διασφάλισης της συνέχειας των παροχών ασθενείας προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους», θα οργιστεί όχι μόνο για την ταλαιπωρία που ήδη υφίσταται, αλλά και για την κοροϊδία που δέχεται. Στην πράξη, πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων, έχουν σταματήσει να έχουν περίθαλψη και πρέπει πλέον να πληρώνουν για να πάνε στο γιατρό τους. Οι γιατροί που έχουν μπει στον ΕΟΠΥΥ, είναι πολύ λίγοι και η κωμωδία των 50 πρώτων ασθενών την εβδομάδα που μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν, πρέπει κάπου να σταματήσει. Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν αρκετές εισφορές για να δικαιούνται όλοι ανεξαρτήτως, παροχές ασθενείας.
Με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται, αντιμετωπίζονται μερικώς κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του νέου φορέα, αλλά σε καμία περίπτωση, τα βασικότερα εξ αυτών που έχουν να κάνουν με την κατ’ ουσία διακοπή της παροχής υπηρεσιών ασθενείας. Αυτά ήταν σε σχέση με τη μικρότερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή, το δεύτερο άρθρο του παρόντος νόμου, στο οποίο παρατηρούμε πλήθος ανόμοιων διατάξεων. Αναλυτικότερα : είναι αναγκαίες αναμφίβολα οι ρυθμίσεις του πρώτου άρθρου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για υπερωρίες, αμοιβές και όρια αμοιβών. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ζήτημα να ξεκαθαρίσει για το τι ποσά μιλάμε και για ποιους συγκεκριμένους κλάδους μιλάμε.
Είναι θετική η δυνατότητα που δίνεται στους δήμους για συμψηφισμό οφειλών τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ καιρό. Θα πρέπει, όμως, να προσεχθεί η ρύθμιση για την εγγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων οφειλών των διακανονισμένων οφειλών προς ιδιώτες και να μην οδηγήσει σε «κρύψιμο» οφειλών και διόγκωση χρεών. Συμφωνούμε με την παράταση του προγράμματος Θησέας, όσο και με την παράταση για την υποβολή των επιχειρησιακών σχεδίων των δήμων.
Επίσης, συμφωνούμε με την παράταση του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι», αν και κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2012. Εξαιρούνται από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα «εφεδρεία» συγκεκριμένες ειδικότητες και κλάδοι των ΟΣΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ύστερα από προφανή ανάγκη να μην αποδυναμωθούν οι μονάδες που υπηρετούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.
Ας πούμε, όμως, θεωρητικά, ότι ναι, να εμπιστευτώ τις διοικήσεις των οργανισμών που έκαναν τις σχετικές εισηγήσεις και να είμαστε θετικοί στις ανωτέρω εξαιρέσεις, αλλά προκαλούνται εύλογα ερωτήματα, διότι παρόμοιες αιτήσεις εξαίρεσης έχουν γίνει και από άλλους φορείς που έχουν πραγματικό πρόβλημα και οι φορείς αυτοί δεν εισακούστηκαν. Επαναλαμβάνω δε, ότι η όλη ιστορία της εφεδρείας εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο φιάσκο με ζημιωμένους τόσο τους εργαζόμενους όσο και το ίδιο το δημόσιο.
Είναι θετική η αναστολή μέχρι 31 Μαρτίου της φορολόγησης της υπεραξίας μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου  Αθηνών. Είναι θετική η αναστολή για ένα έτος της υποχρεωτικής χορήγησης πιστοποιητικού φόρου ακίνητης περιουσίας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είμαστε σύμφωνοι στην παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, στην παράταση έως το τέλος του 2012 για το μέτρο της απόσυρσης για Ι.Χ. και ελαφρά φορτηγά.
Εκεί, όμως, που θα σταθώ ιδιαιτέρως, είναι στην παρ. 10 του άρθρου 2, στην οποία εγκρίνεται η ανάθεση από 24.7.2011 διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο “Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP” και υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εταιρεία «Lazard Freres SAS”. Και δεύτερον, από την 1.1.2012 υπηρεσιών αντιπροσώπων ολοκλήρωσης συναλλαγής από τις τράπεζες “Deutsche Bank AG” και “Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)” προς τον ΟΔΔΗΧ και το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των αποφάσεων των από 21.7.2011 και από 26.10.2011 Συνόδων Κορυφής για το ευρώ που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε πολλά ερωτηματικά και πολλές απορίες.
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι ως άνω υπηρεσίες των συγκεκριμένων διεθνών υποστηρικτικών υπηρεσιών ή των αντιπροσώπων ολοκλήρου συναλλαγής, δηλαδή, των τραπεζικών ιδρυμάτων, αφορούν και στοχεύουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, εν τούτοις, επισημαίνω ότι η συνδρομή τους αυτή θα κοστίσει για το ελληνικό δημόσιο 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Έκθεση του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη σελ. 93. Είναι ένα πολύ  μεγάλο ποσό, το οποίο θα πρέπει να το δούμε ιδιαιτέρως και να σταθούμε σε αυτό, διότι πραγματικά, σε χαλεπούς καιρούς το να δίνονται σε τέσσερα ξένα σχήματα, δύο νομικά σχήματα και δύο τραπεζικά σχήματα 40 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, είναι ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό. Πάνω σε αυτό έχουμε πολλές απορίες και ζητάμε πολλές εξηγήσεις.
Είμαστε θετικοί στη συνεργασία του δημοσίου με ελεγκτικές εταιρίες και δικηγόρους για το έργο της ανεύρεσης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, κάτι που έπρεπε να γίνει από καιρού για την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου. Επίσης, προβλέπεται η παράταση έως το τέλος του 2012 για την καταβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου κατά τη μεταβίβαση αδείας κυκλοφορίας σε τουριστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ και λεωφορεία που ανήκουν στον ΟΑΣΘ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρητικά, το νομοσχέδιο αυτό και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περιλαμβάνει, έρχεται για να βελτιώσει κάποια σημεία προηγούμενων νόμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, πράγματι, διορθώνονται ορισμένα προβλήματα. Παραμένουν, όμως, τα μέγιστα ζητήματα, της συνέχισης λάθος πολιτικών της υποβάθμισης του Κοινοβουλίου, της νομοθέτησης με μια χαώδη και αδιαφανή τακτική. Μια τακτική που έχει εισάγει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οδήγησε τη χώρα σε εξαθλίωση.
Ως κόμμα ευθύνης αναγκαζόμαστε να σταθούμε θετικά στην ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο μας βρίσκει προ τετελεσμένων, ωστόσο, ελπίζουμε σύντομα, αμέσως δηλαδή μετά τις εκλογές που πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνουν, η νέα Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές που απατούν οι περιστάσεις, για το συμφέρον της χώρας και για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.