«Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

«Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4267/30.03.2022

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2022

Προς:
- Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ερώτηση

«Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Οι πρόσφατες εξελίξεις και η παγκόσμια συγκυρία αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην πατρίδα μας. Οι λόγοι μετάβασης σε αυτές τις μορφές ενέργειας είναι προφανείς, αλλά η τρέχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τους ενισχύει ακόμη περισσότερο. Οι σημαντικότεροι από αυτούς συνοψίζονται στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενεργειακή επάρκεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας οι ΑΠΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν η πρώτη πηγή ενέργειας. Ειδικότερα, η πράσινη ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μαζί με τη δύναμη των υδροηλεκτρικών, κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας σε υψηλό ποσοστό.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βόλβης συζήτηση αναφορικά με την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην περιοχή, δημιουργώντας προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και τους φορείς, οι οποίοι εξέφρασαν τελικά την αντίθεσή τους, διότι η χωροθέτηση έργων θα επηρεάσει το οικοσύστημα της περιοχής και θα έχει επιπτώσεις στο εισόδημα του εργατικού δυναμικού, δεδομένου ότι η περιοχή διαθέτει τεράστιες δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν παραγωγικά δάση. Είναι επιβεβλημένη λοιπόν, η τήρηση των όρων και του κανονιστικού πλαισίου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, προκειμένου η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή να μην διαταράξει την βιοποικιλότητα και τον φυσικό πλούτο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ, έτσι ώστε να γίνεται με ομαλό τρόπο η μετάβαση στις νέες μορφές ενέργειας;

- Στην περίπτωση του Δήμου Βόλβης και ειδικότερα της Τοπικής Κοινότητας Στεφανινών έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα και οι όροι των κανονιστικών πλαισίων, καθότι πρόκειται για περιοχή με πλούσιο δασικό οικοσύστημα;

- Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει πλούσιες δασικές εκτάσεις με κύριο επάγγελμα αυτό των δασεργατών η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ είναι εντός των διαδικασιών αδειοδοτήσεων που προβλέπονται και υπάρχει σχεδιασμός για

συνοδεύοντα έργα, προκειμένου να μην υπάρχουν επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο εισόδημα των δασεργατών;