«Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

«Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3225/14.02.2022

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2022

Προς:
- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ερώτηση

«Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Μια από τις καθοριστικές διαδικασίες κατά τη μαθητική πορεία ενός νέου ατόμου είναι η επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει. Μια διαδικασία αρκετά σημαντική, που θα κρίνει και θα καθορίσει τόσο το μέλλον του, όσο και τη μετέπειτα πορεία του εντός του κοινωνικού συνόλου. Οι δυσκολίες, οι αμφιβολίες και οι φοβίες, που τη συνοδεύουν είναι συχνές. Σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστική είναι η συμβολή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ένα καίριο εργαλείο, που στόχο έχει να βοηθήσει στη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε η επιλογή επαγγέλματος να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ως προς τη μεθοδολογία του ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει αναβαθμιστεί, λειτουργώντας θετικά για τους έφηβους μαθητές, δεδομένου ότι το θέμα που απασχολεί τους ίδιους και τις οικογένειές τους είναι η επιλογή επαγγέλματος. Μια απόφαση δύσκολη, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί, αλλά και της έλλειψης εμπειρίας σε αυτές τις ηλικίες. Στη σημερινή εποχή των έντονων απαιτήσεων, αλλά και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, στην ανακάλυψη των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, στην εξοικείωσή τους με τις έννοιες της αγοράς εργασίας και εν τέλει στην επιλογή του επαγγέλματος. Προς αυτή την κατεύθυνση η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι επιβεβλημένη, καθώς ο ρόλος του είναι καίριας σημασίας στη σταδιοδρομία των εφήβων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει περαιτέρω τη διαδικασία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με ποιον τρόπο;