«Ενίσχυση ρυζοκαλλιεργειών και μείωση εισαγωγών ρυζιού»

«Ενίσχυση ρυζοκαλλιεργειών και μείωση εισαγωγών ρυζιού» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2878/03.02.2022
Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2022

Προς Υπουργό:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ερώτηση
«Ενίσχυση ρυζοκαλλιεργειών και μείωση εισαγωγών ρυζιού»

Μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στη χώρα μας είναι αυτή του ρυζιού, καθώς τα ελληνικά εδάφη είναι αλατούχα, γεγονός που συμβάλει στην καλλιέργεια προϊόντων υψηλής ποιότητας. Την ίδια στιγμή το ρύζι κατέχει σταθερά βασική θέση στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς η κατά κεφαλή κατανάλωση ανά έτος ανέρχεται στα 5 με 5,5 κιλά.
Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής το 60% καλύπτει την ελληνική αγορά, ενώ υπάρχει ένα 40% το οποίο εξάγεται και αποτελεί προϊόν υψηλής ποιότητας. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει και πλεονάζον προϊόν που εξάγεται, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά εισαγόμενου ρυζιού από Ασιατικές χώρες.
Οι εισαγωγές ρυζιού που σημειώνονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ασιατικές χώρες, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε απώλεια αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ρυζιού κατά 7%, αγγίζοντας ακόμα και τα 95 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030.
Το γεγονός ότι μεγάλα ποσοστά εισαγόμενου ρυζιού προέρχεται από ασιατικές χώρες εγείρει πολλά ερωτήματα αναφορικά με το αν πληρούνται όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα για τη χρήση φυτοφαρμάκων και την υπολειμματικότητά τους.
Επιπλέον, πρόκειται για φυτοφάρμακα που πέρα από επιβλαβή έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα το κόστος καλλιέργειας εκτός ευρωπαϊκού εδάφους να διατηρείται χαμηλό και στη συνέχεια η τελική αξία του εισαγόμενου ρυζιού είναι χαμηλότερη και μη ανταγωνιστική με την εγχώρια παραγωγή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο την επαναφορά των δασμών για το εισαγόμενο ρύζι κατά το 2022, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική η εγχώρια παραγωγή;

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλισθούν οι κατάλληλοι υγειονομικοί έλεγχοι στο εισαγόμενο ρύζι, που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορεί να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην Ελλάδα και την ΕΕ;

-Πραγματοποιούνται έλεγχοι για πιθανές ελληνοποιήσεις εισαγόμενου ρυζιού από το εξωτερικό, και τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο για τον περιορισμό του φαινομένου;