Βίντεο ομιλίας Θ. Καράογλου στα πλαίσια του νομοσχεδίου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Βίντεο ομιλίας Θ. Καράογλου στα πλαίσια του νομοσχεδίου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»