Στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο νέο Epsilon

Στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο νέο Epsilon Κύριο

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο νέο Epsilon (27-02-2019)