Στο "Αποκαλυπτικό Δελτίο" στο νέο Epsilon

Στο "Αποκαλυπτικό Δελτίο" στο νέο Epsilon Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο νέο Epsilon και το "Αποκαλυπτικό Δελτίο", που παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Παπαγιάννης και Ανδριάνα Ζαρακέλη (13-02-2019)