Ο Θ. Καράογλου στο Εκρηκτικό Δελτίο

Ο Θ. Καράογλου στο Εκρηκτικό Δελτίο Κύριο

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στο Εκρηκτικό Δελτίο του ΑΡΤ, με τον Αντώνη Μυλωνάκη (09-05-2018)