Ο Θ. Καράογλου στον Focus FM (28.06.2015)

Ο Θ. Καράογλου στον Focus FM (28.06.2015) Κύριο

Ο Θεόδωρος Καράογλου στον Focus FM με τον Κώστα Μπλιάτκα (28.06.2015 / Α' Μέρος)