(Άρθρο): «Η 87η ΔΕΘ ως σημείο αναφοράς, ανάδειξης και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας»

Άρθρο του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρου Καράογλου, στην ιστοσελίδα «Thestival.gr», που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023

«Η 87η ΔΕΘ ως σημείο αναφοράς, ανάδειξης και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας»

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην πατρίδα μας έχει οικονομική, πολιτική και κοινωνική διάσταση. Οικονομική, γιατί αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εθνικής μας οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Πολιτική, διότι διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και κοινωνική γιατί λειτουργεί ως «συνδετικός κρίκος» με όλη τη δομή της κοινωνίας.
Δικαίως έχει περιγραφεί ως η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας μας αφού συγκροτεί τη συντριπτική πλειονότητα της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατέχοντας σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας.
Καλύπτοντας όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κλάδων, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα κάθε άλλο παρά «ασήμαντη» μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της πατρίδας μας, αλλά και τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, μα και ιδιαίτερες ανησυχίες, τις οποίες αναγνωρίζει και ενθαρρύνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την υλοποίηση διαρθρωτικών πολιτικών και τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ως προς τη χρηματοδότηση και τις δομές στήριξης.
Στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς λόγω εξωγενών παρεμβάσεων, η επιβίωση, η ενδυνάμωση και η άνθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καινοτομία σε υπηρεσίες και προϊόντα, την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό στην παραγωγή και τη διαχείριση και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η μετάβασή τους προς ένα αναπτυξιακό πρότυπο με περισσότερη και καλύτερη επιχειρηματικότητα όλων των μεγεθών, με περισσότερες δουλειές, εμπορεύσιμα προϊόντα και εξαγωγές αποτελεί όρο προόδου σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού και συνάμα λειτουργεί ως διέξοδος στα ζητήματα που προκαλούν εγχώριες και διεθνείς συγκυρίες.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο και όραμα για την ανάπτυξη της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης, ώστε να είναι ευέλικτη και διεθνώς ανταγωνιστική στις ξένες αγορές, προχωρήσαμε σε ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων που βοηθούν τη μικρή επιχείρηση να γίνει μεσαία και τη μεσαία, μεγαλύτερη. Έτσι, η πατρίδα μας θα αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα αποτελούν σημείο αναφοράς της στιβαρής και δυναμικής εγχώριας οικονομίας.
Στην κατεύθυνση αυτή η Αναπτυξιακή Τράπεζα διέθεσε την τελευταία διετία 41.000 δάνεια σε 34.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3 στα 4 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, προχωρήσαμε στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από 28% σε 22%, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 μονάδες σε μόνιμη βάση, στη μείωση της προκαταβολής φόρου από 100% στο 55% ή το 80% σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες αντίστοιχα, αλλά και στην απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ή μείωση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τις μικρές επιχειρήσεις που μετατρέπουν τους part time εργαζόμενους σε full time.
Οι παρεμβάσεις μας έχουν στο επίκεντρο την Ελλάδα που επιχειρεί και δημιουργεί και σε αυτήν την προσπάθεια συναθροίζεται και ο εξωστρεφής ρόλος που διαδραματίζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λειτουργώντας ως φορέας επικοινωνίας του ελληνικού επιχειρείν με τη διεθνή αγορά, η Δ.Ε.Θ. προετοιμάζει το έδαφος για περαιτέρω συνεργασίες και επενδύσεις, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πατρίδας μας να διευρύνουν το δίκτυο των συνομιλητών τους και κατ' επέκταση το πεδίο δράσης τους, δημιουργώντας ένα δυναμικό success story.
Συνοψίζοντας, η 87η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζει την παράδοσή της σύνδεσής της με την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και τις νέες τεχνολογίες, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη Ν.Α. Ευρώπη και τη Βαλκανική με διεθνή ακτινοβολία.