Περίεργες κατατμήσεις συμβάσεων του ΟΑΣΘ αποκαλύπτει ο Θ. Καράογλου

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Περίεργες κατατμήσεις συμβάσεων του ΟΑΣΘ αποκαλύπτει με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καταγγέλλει ότι αντί η διοίκηση του Οργανισμού να τηρήσει τη νομιμότητα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, «σπάει» την προμήθεια σε μικρά τμήματα κάνοντας στην ουσία απευθείας αναθέσεις.
Ειδικότερα, στις 27/04/2018, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΘ και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αναρτήθηκε περίληψη της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του ΟΑΣΘ για την προμήθεια «ψυκτικού υγρού (φρέον) R134a», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 και αντικείμενο της σύμβασης την «Προμήθεια ψυκτικού υγρού (φρέον) R134a» για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με προβλεπόμενη έναρξη την 29η Μαΐου 2018.
Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, για ποιό λόγο γίνεται διαγωνισμός μόνο για τρεις μήνες την ώρα που οι ανάγκες των λεωφορείων για φρέον είναι διαρκείς σε όλη τη διάρκεια του έτους;
Και αυτή, δυστυχώς, δεν είναι η μόνη περίπτωση που η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ «σπάει» συμβάσεις...
Στις 24/04/2018 είχε προηγηθεί η ανάρτηση περίληψης της υπ' αριθμ. 1/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του ΟΑΣΘ για την ανάθεση των υπηρεσιών «τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού της τηλεματικής επί των λεωφορείων και λοιπών οχημάτων για χρονικό διάστημα έξι μηνών», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ομοίως, σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του ν. 4412/2016, με προβλεπόμενη έναρξη την 28/05/2018. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της.
Επίσης, στις 24/04/2018, την ίδια ημερομηνία δηλαδή, είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια» η υπ΄αριθμ. 2/2018 περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού της τηλεματικής επί των στάσεων πληροφορικής των επιβατών στο δίκτυο του ΟΑΣΘ» για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας για έξι μήνες, προϋπολογισμού –ομοίως- 45.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ενώ δηλαδή και οι δυο παραπάνω διαγωνισμοί αφορούν στην ανάθεση της τηλεματικής, «έσπασαν» σε δυο τμήματα, ένα όσον αφορά στην τηλεματική των λεωφορείων και ένα όσον αφορά στην τηλεματική των στάσεων, αξίας 45.000 ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Μόνο που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται η κατάτμηση μιας προμήθειας όμοιων ή ομοειδών ειδών σε περισσότερες προμήθειες μικρότερων ποσοτήτων προς αποφυγή τακτικού διαγωνισμού.
Με αφορμή τις παραπάνω περιπτώσεις ο κ. Καράογλου θέτει τα εύλογα ερωτήματα:
-Ποιες είναι οι ετήσιες ανάγκες προμήθειας του ΟΑΣΘ σε φρέον σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία και με βάση τον τρέχοντα προϋπολογισμό του έτους;
-Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας υπηρεσιών τηλεματικής για ένα χρόνο;
-Για ποιο λόγο έσπασε η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης της τηλεματικής σε δυο διακριτούς διαγωνισμούς των 45.000 ευρώ; Σε ποιόν κωδικό του προϋπολογισμού του ΟΑΣΘ εντάσσονται η τηλεματική των λεωφορείων και η τηλεματική των στάσεων;
-Για ποιο λόγο προκηρύχθηκαν οι ανωτέρω προμήθειες για τρεις και έξι μήνες αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι ανάγκες για αυτές τις προμήθειες είναι ετήσιες;