Ο Θ. Καράογλου στις εργασίες της 137ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 137ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις εργασίες της 137ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Πετρούπολη από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2017, θα συμμετέχει ο κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι η προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνικού διαλόγου.
Παράλληλα με τις εργασίες της Συνέλευσης, ως μέλος αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γεωπολιτικής Ομάδας 12+ στην οποία ανήκει η Ελλάδα και θα εκπροσωπήσει την πατρίδα μας στη 2η Μόνιμη Επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και το εμπόριο.
Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Κοινοβουλίων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 1889 και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν από το 1890. Αριθμεί 155 χώρες και 9 συνδεδεμένα μέλη, με σκοπό την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και την εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών.
Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Το γεγονός ότι η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης επικεντρώνεται στο ευαίσθητο θέμα της προώθησης του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνικού διαλόγου, μας καθιστά κοινωνούς της ανάγκης άμεσης υιοθέτησης πολιτικών που θα ενισχύσουν την διαπολιτισμική επικοινωνία ως όχημα εμπέδωσης της ειρήνης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Προσωπικά πιστεύω ότι η καλλιέργεια υγιούς θρησκευτικής και πολιτιστικής συνείδησης αποτελεί θεμέλιο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών».