Ο Θ. Καράογλου στη Γενεύη για την 135η διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Ο Θ. Καράογλου στη Γενεύη για την 135η διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Κύριο

Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 135η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στη Γενεύη βρίσκεται ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, συμμετέχοντας στην 135η διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union), οι εργασίες της οποίας πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα της Ελβετίας από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2016.
Κύριο θέμα της διάσκεψης είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πως αυτές ενδέχεται να εξελιχθούν σε πρόδρομο κοινωνικών συγκρούσεων.
Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Κοινοβουλίων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 1889 και σκοπός της είναι η προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, η υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και η εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών.
Όπως εξήγησε ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας: «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πρωτίστως ζήτημα Δημοκρατίας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία, στον σεβασμό της οντότητας του, στην ατομική αξιοπρέπεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλά προνόμια, αλλά τα στέρεα θεμέλια της οικοδόμησης ενός ειρηνικού αύριο και ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος. Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι η προστασία τους να πάψει να παραμένει όνειρο και να γίνει επιτέλους πραγματικότητα».