"Κοινή επιστολή - δήλωση για τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας στον ελληνικό κλάδο καπνού".

"Κοινή επιστολή - δήλωση για τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας στον ελληνικό κλάδο καπνού". Κύριο

30 Οκτωβρίου 2014

"Κοινή επιστολή - δήλωση για τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας στον ελληνικό κλάδο
καπνού".

Στήριξη πρωτοβουλίας της Πανελλήνιας Διεπαγγλεματικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού για τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας στον ελληνικό κλάδο καπνού

 

"Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Ελλήνων καπνοπαραγωγών, των μεταποιητών, των καπνοπαραγωγών περιοχών της χώρας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καταθέτουμε την παρούσα επιστολή και δήλωση μας.

Πρόσφατα, οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοσχέδιά τους, βάσει τον οποίων σχεδιάζεται η υιοθέτηση του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας για τα προϊόντα καπνού για πρώτη φορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, οι δύο χώρες πρόκειται να απαγορεύσουν κάθε είδους εμπορικό διακριτικό γνώρισμα στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, των διακριτικών στοιχείων και των εμπορικών σημάτων, ενώ το σύνολο της συσκευασίας θα καλύπτεται από προειδοποιήσεις υγείας με συνδυασμό κειμένου και εικόνων.

Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις παραπάνω εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους για την ελληνική καπνοπαραγωγή, τη μεταποίηση και τη βιομηχανική παραγωγή καπνικών προϊόντων στη χώρα για μία σειρά από λόγους, οι οποίοι συνοψίζονται επιγραμματικά στους παρακάτω:

1. Η υιοθέτηση του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας θα περιορίσει τον ανταγωνισμό αποκλειστικά επί της τιμής του τελικού προϊόντος με αποτέλεσμα τη συμπίεση του κόστους παραγωγής των προϊόντων καπνού και συνεπώς τη μειωμένη ζήτηση για τα υψηλής ποιότητας και τιμής ελληνικά καπνά. Συνακόλουθα θα ασκηθεί ισχυρή πίεση στα εισοδήματα των 15.000 οικογενειών Ελλήνων καπνοκαλλιεργητών και των 20.000 εργατών στην καπνοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την παραγωγή τσιγάρων.

2. Το εν λόγω μέτρο αναμένεται να προκαλέσει αύξηση στο παράνομο εμπόριο, εξέλιξη που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τον κλάδο και τα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως για την υγεία των καταναλωτών.

3. Το μέτρο της ομοιόμορφης συσκευασίας έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (2014/40/ΕΕ), η οποία ήδη προβλέπει την αύξηση του μεγέθους των προειδοποιήσεων υγείας στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού στο 65% της επιφάνειάς τους.

4. Το μέτρο της ομοιόμορφης συσκευασίας έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους, με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την αντίθεσή μας με το ενδεχόμενο υιοθέτησης του μέτρου της ομοιόμορφης συσκευασίας και επισημαίνουμε την σφοδρή ανησυχία μας για τις εξελίξεις που θα επακολουθήσουν σε περίπτωση που αυτό τεθεί σε ισχύ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας, θεωρούμε ότι με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας θα πληγεί σφοδρά η καπνοκαλλιέργεια, η οποία στη χώρα μας αποτελεί βασικό πυλώνα για την παραγωγή εθνικού εισοδήματος, για την εργασία σε απομακρυσμένες και φτωχές περιοχές, για τις εθνικές εξαγωγές και για τα δημόσια έσοδα".