«Το ζήτημα των σκουπιδιών δεν προσφέρεται για κομματική εκμετάλλευση»

«Το ζήτημα των σκουπιδιών δεν προσφέρεται για κομματική εκμετάλλευση» Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στο πλαίσιο των ενημερωτικών του επαφών με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκε σήμερα (Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2014) τα γραφεία του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και είχε ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο του Φορέα, κ. Μιχάλη Γεράνη, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κ. Μακεδονία.

Ο Πρόεδρος του φορέα, κ. Μιχάλης Γεράνης, παρουσίασε στον κ. Καράογλου όλες τις ενέργειες και δράσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βασική προτεραιότητα του ΦΟΔΣΑ είναι η υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα αναγκαιότητα και προτεραιότητα της Ελλάδας του 2014.

Ο κ. Γεράνης ενημέρωσε τον κ. Καράογλου για τα έργα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και των δομών στη διαχείριση απορριμμάτων, όπως οι ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και οι ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων). «Βρισκόμαστε λίγο πριν την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και νιώθουμε υπερήφανοι για ένα τέτοιο εγχείρημα όπως ο ΦΟΔΣΑ που ξεκινά από την Κεντρική Μακεδονία» είπε ο κ. Γεράνης, συμπληρώνοντας: «Οι δικές μας προσπάθειες και δράσεις θα αποτελέσουν "πυξίδα" για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε πανελλαδική κλίμακα».

Από την πλευρά του ο κ. Καράογλου σημείωσε ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεση του ΦΟΔΣΑ ώστε να συνδράμει στο έργο και φυσικά στη βελτίωση της λειτουργίας του φορέα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Τα σκουπίδια δεν έχουν κομματικές αποχρώσεις, ούτε προσφέρονται για κομματική εκμετάλλευση. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να μην βάζουμε τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα. Για ένα τόσο ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ευαίσθητο θέμα απαιτείται διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά οι όποιες αποφάσεις να μην λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ο κ. Γεράνης έχει και την εμπειρία και την ικανότητα, ως ένας δοκιμασμένος αυτοδιοικητικός, να κρατήσει τις ισορροπίες που απαιτούνται, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση για το μείζον αυτό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης καλούνται να αποδείξουν στην πράξη ότι μπορούν να πάρουν τις ορθότερες δυνατές αποφάσεις, αψηφώντας πολλές φορές και το πολιτικό κόστος».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ τόνισε ότι στόχος του είναι «από τη μια πλευρά, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, να μειωθούν τα απορρίμματα έως και 50% μέχρι το 2020 και να αυξηθούν από την άλλη τα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε χαράξει ρότα εδώ και καιρό για μια άλλη αντίληψη, με πρακτικές επαναχρησιμοποίησης υλικών που μέχρι σήμερα οι περισσότεροι θεωρούν σκουπίδια. Με την καθημερινή, ενεργό και συστηματική συμμετοχή των πολιτών, αλλά και τη συνεργασία και των 38 Δήμων, αυτό αλλάζει».