Χαιρετισμός κ. Θ. Καράογλου στο Α΄ Συνέδριο Ελληνορωσικών σχέσεων με θέμα: «Προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας σε τομείς νέας τεχνολογίας» (28-09-2014)

Χαιρετισμός κ. Θ. Καράογλου στο Α΄ Συνέδριο Ελληνορωσικών σχέσεων με θέμα: «Προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας σε τομείς νέας τεχνολογίας» (28-09-2014)

Αξιότιμε Πρόεδρε του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελληνορωσικών σχέσεων, κ.Θεόφιλε Ιωαννίδη,
Υψηλοί προσκεκλημένοι,
Εκλεκτοί σύνεδροι,
Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι μου δίνετε την ευκαιρία:
-να χαιρετίσω τις εργασίες του ιδιαίτερα επίκαιρου συνεδρίου σας
-και να συμμετέχω σε έναν κύκλο συζητήσεων, ο οποίος σηματοδοτεί την εντατικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ρωσίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δίνοντας βαρύνουσα σημασία κυρίως στον τομέα της νέας τεχνολογίας.
Διαχρονικά, η Ελλάδα είναι ο πλησιέστερος εταίρος της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Οι σχέσεις των χωρών μας είναι εδώ και αιώνες:
-ουσιαστικές
-και στενές.

Είναι σχέσεις:
-μακράς φιλίας,
-συνεργασίας
-και αλληλεγγύης
που εμβαθύνουν διαρκώς, βασιζόμενες:
-στο ακλόνητο θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης,
-σε κοινές αξίες
-και κοινά ιστορικά βιώματα.

Πρόκειται, με λίγα λόγια, για σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, οι οποίες μέσα από τη στενή συνεργασία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Στα 186 χρόνια που έχουν περάσει από τη σύναψη των διπλωματικών μας σχέσεων, η Ελληνορωσική προσέγγιση στο ανώτατο πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο έγινε βήμα-βήμα με:
-όραμα,
-στρατηγικό σχεδιασμό
-και μοναδικό στόχο την εποικοδομητική μας συνεργασία στον τουριστικό και εμπορικό τομέα.

Στον τουρισμό, περίπου ένα εκατομμύριο Ρώσοι επισκέφθηκαν και το φετινό καλοκαίρι την Ελλάδα, ενώ σε οικονομικό επίπεδο η αμοιβαία διάθεση ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών αντικατοπτρίζεται στις περισσότερες από 45 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, με συνολικό όγκο επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των 70 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχουν περισσότερες από περίπου 130 ελληνορωσικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κύρια:
-στη γεωργία,
-τη βιομηχανία,
-τον τουρισμό,
-τις κατασκευές,
-την ενέργεια
-τις μεταφορές
-και την τεχνολογία,
διαμορφώνοντας ένα πρότυπο συνεργασίας για τα δεδομένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με τη σημερινή μας παρουσία, όμως, εδώ, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι Ελλάδα και Ρωσία είμαστε κατάλληλοι εταίροι και σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

Ως πολλά υποσχόμενες χώρες και αγορές, είναι προς όφελός μας να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και ρωσικών:
-εταιρειών υψηλής τεχνολογίας,
-ερευνητικών κέντρων
-και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο:
-την τεχνογνωσία
-και το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε,
στοχεύοντας στην ανάπτυξη:
-νέων πρωτοποριακών προϊόντων στο βιομηχανικό τομέα
-και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρητικής έρευνας και βιομηχανίας.

Κυρίες και κύριοι,
επισημαίνω όλα τα παραπάνω, διότι ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι ο τομέας υψηλής τεχνολογίας μπορεί να ανοίξει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας:
-ενδυναμώνοντας
-και εμπλουτίζοντας τις οικονομίες μας.

Όπως άλλωστε τεκμηριώνεται και από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επένδυση στην έρευνα και στην τεχνολογία σε ποσοστό 3% σε Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο έως το 2020, δύναται να δημιουργήσει 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2025.

Πρακτικά αυτό το στοιχείο μαρτυρά ότι:
-η έρευνα,
-η ανάπτυξη,
-καθώς και η καινοτομία,
αποτελούν σημαντικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας και είναι απαραίτητος μοχλός για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.
Αν λάβουμε, δε, σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι η πατρίδα μας:
-αρχίζει να διαθέτει εδώ και δυο χρόνια ένα κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις,
-προχωρά σταδιακά σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων
-και ότι πλέον διαθέτει νέο αναπτυξιακό νόμο,
γίνεται κατανοητό πως η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

Κλείνοντας, θα ήθελα:
-να διατυπώσω ένα συμπέρασμα
-και μια εκφράσω μια ευχή.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο τόπος μας αγαπά και σέβεται τη Ρωσία. Και όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα αισθήματα είναι αμοιβαία.

Η ευχή είναι ότι τούτος ο Ελληνορωσικός δεσμός φιλίας και αλληλεγγύης να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο:
-την βαθιά
-και ουσιαστική
ιστορική μας φιλία.

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρωτοβουλία τους, ώστε η Ελληνορωσική συνεργασία να εδραιωθεί και δια μέσου της εύρεσης των κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων να διαμορφωθούν κερδοφόρα επιχειρηματικά σχήματα.

Σας ευχαριστώ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΟ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

(28-09-2014)

 

 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελληνορωσικών σχέσεων, κ.Θεόφιλε Ιωαννίδη,

Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Εκλεκτοί σύνεδροι,

Κυρίες και κύριοι,

 

Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι μου δίνετε την ευκαιρία:

-να χαιρετίσω τις εργασίες του ιδιαίτερα επίκαιρου συνεδρίου σας

-και να συμμετέχω σε έναν κύκλο συζητήσεων, ο οποίος σηματοδοτεί την εντατικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ρωσίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δίνοντας βαρύνουσα σημασία κυρίως στον τομέα της νέας τεχνολογίας.

Διαχρονικά, η Ελλάδα είναι ο πλησιέστερος εταίρος της Ρωσίας στην Ευρώπη.

 

Οι σχέσεις των χωρών μας είναι εδώ και αιώνες:

-ουσιαστικές

-και στενές.

 

Είναι σχέσεις:

-μακράς φιλίας,

-συνεργασίας

-και αλληλεγγύης

που εμβαθύνουν διαρκώς, βασιζόμενες:

-στο ακλόνητο θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης,

-σε κοινές αξίες

-και κοινά ιστορικά βιώματα.

 

Πρόκειται, με λίγα λόγια, για σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, οι οποίες μέσα από τη στενή συνεργασία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

 

 

Στα 186 χρόνια που έχουν περάσει από τη σύναψη των διπλωματικών μας σχέσεων, η Ελληνορωσική προσέγγιση στο ανώτατο πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο έγινε βήμα-βήμα με:

-όραμα,

-στρατηγικό σχεδιασμό

-και μοναδικό στόχο την εποικοδομητική μας συνεργασία στον τουριστικό και εμπορικό τομέα.

 

Στον τουρισμό, περίπου ένα εκατομμύριο Ρώσοι επισκέφθηκαν και το φετινό καλοκαίρι την Ελλάδα, ενώ σε οικονομικό επίπεδο η αμοιβαία διάθεση ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών αντικατοπτρίζεται στις περισσότερες από 45 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, με συνολικό όγκο επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των 70 εκ. ευρώ.

 

 

 

Παράλληλα, υπάρχουν περισσότερες από περίπου 130 ελληνορωσικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κύρια:

-στη γεωργία,

-τη βιομηχανία,

-τον τουρισμό,

-τις κατασκευές,

-την ενέργεια

-τις μεταφορές

-και την τεχνολογία,

διαμορφώνοντας ένα πρότυπο συνεργασίας για τα δεδομένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Με τη σημερινή μας παρουσία, όμως, εδώ, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι Ελλάδα και Ρωσία είμαστε κατάλληλοι εταίροι και σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

 

 

 

 

Ως πολλά υποσχόμενες χώρες και αγορές, είναι προς όφελός μας να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και ρωσικών:

-εταιρειών υψηλής τεχνολογίας,

-ερευνητικών κέντρων

-και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,

εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο:

-την τεχνογνωσία

-και το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε,

στοχεύοντας στην ανάπτυξη:

-νέων πρωτοποριακών προϊόντων στο βιομηχανικό τομέα

-και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρητικής έρευνας και βιομηχανίας.

 

 

 

 

 

 

 

Κυρίες και κύριοι,

επισημαίνω όλα τα παραπάνω, διότι ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι ο τομέας υψηλής τεχνολογίας μπορεί να ανοίξει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας:

-ενδυναμώνοντας

-και εμπλουτίζοντας τις οικονομίες μας.

 

Όπως άλλωστε τεκμηριώνεται και από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επένδυση στην έρευνα και στην τεχνολογία σε ποσοστό 3% σε Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο έως το 2020, δύναται να δημιουργήσει 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2025.

 

Πρακτικά αυτό το στοιχείο μαρτυρά ότι:

-η έρευνα,

-η ανάπτυξη,

-καθώς και η καινοτομία,

αποτελούν σημαντικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας και είναι απαραίτητος μοχλός για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Αν λάβουμε, δε, σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι η πατρίδα μας:

-αρχίζει να διαθέτει εδώ και δυο χρόνια ένα κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις,

-προχωρά σταδιακά σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων

-και ότι πλέον διαθέτει νέο αναπτυξιακό νόμο,

γίνεται κατανοητό πως η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

 

Κλείνοντας,  θα ήθελα:

-να διατυπώσω ένα συμπέρασμα

-και μια εκφράσω μια ευχή.

 

Το συμπέρασμα είναι ότι ο τόπος μας αγαπά και σέβεται τη Ρωσία. Και όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα αισθήματα είναι αμοιβαία.

 

 

 

 

 

Η ευχή είναι ότι τούτος ο Ελληνορωσικός δεσμός φιλίας και αλληλεγγύης να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο:

-την βαθιά

-και ουσιαστική

ιστορική μας φιλία.

 

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρωτοβουλία τους, ώστε  η Ελληνορωσική συνεργασία να εδραιωθεί και δια μέσου της εύρεσης των κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων να διαμορφωθούν κερδοφόρα επιχειρηματικά σχήματα.

 

Σας ευχαριστώ.