(Το Καρφί): "Τρεχαντήρι στη Θεσσαλονίκη"

(Το Καρφί): "Τρεχαντήρι στη Θεσσαλονίκη" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Το Καρφί" το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023.