(Δημοκρατία): "Μήνυμα δύναμης από τον αγώνα της ζωής του"

(Δημοκρατία): "Μήνυμα δύναμης από τον αγώνα της ζωής του" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Δημοκρατία" το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.