(Τύπος Θεσσαλονίκης): "Δυστυχώς ο κ. Ανδρουλάκης γίνεται παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ"

(Τύπος Θεσσαλονίκης): "Δυστυχώς ο κ. Ανδρουλάκης γίνεται παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τύπος Θεσσαλονίκης" την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.