(Ναυτεμπορική): "Αστειότητες"

(Ναυτεμπορική): "Αστειότητες" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ναυτεμπορική" την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.