(Πρώτο Θέμα): "Συμφωνία στην εκκλησία;"

(Πρώτο Θέμα): "Συμφωνία στην εκκλησία;" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.