(Τύπος Θεσσαλονίκης): Καράογλου: "Πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τις τιμές στα καύσιμα κίνησης"

(Τύπος Θεσσαλονίκης): Καράογλου: "Πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τις τιμές στα καύσιμα κίνησης" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τύπος Θεσσαλονίκης" την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.