(Τα Νέα): "Είδαν, είπαν, έγραψαν"

(Τα Νέα): "Είδαν, είπαν, έγραψαν" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τα Νέα" την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022.