Επίσκεψη στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2020 που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη

Επίσκεψη στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2020 που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη Κύριο

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, στις 09 Ιουλίου 2020, στο συνέδριο Νανοτεχνολογίας 2020 που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη