Παρουσία στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΒΕ στα νέα γραφεία (περιοχή παλαιών σφαγείων)

Παρουσία στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΒΕ στα νέα γραφεία (περιοχή παλαιών σφαγείων) Κύριο

Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος), που πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις (περιοχή παλαιών σφαγείων) την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020