Ξεκίνησε εκ νέου ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου από την "Αλκίππη"

Ξεκίνησε εκ νέου ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου από την "Αλκίππη" Κύριο

Ξεκίνησε εκ νέου ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου από την "Αλκίππη", που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2020