Επίσκεψη στα Πομακοχώρια Ρούσα και Μεγάλο Δέρειο

Επίσκεψη στα Πομακοχώρια Ρούσα και Μεγάλο Δέρειο Κύριο

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου στο Βόρειο Έβρο και στα Πομακοχώρια Ρούσα και Μεγάλο Δέρειο, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020