Εργασίες 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας

Εργασίες 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας Κύριο

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρος Καράογλου στις εργασίες του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020