Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών στο Ζαγκλιβέρι

Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών στο Ζαγκλιβέρι Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών στο Ζαγκλιβέρι, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020