Ενταφιασμός λειψάνων Γεωργίου Κατσάνη στο Σιδηρόκαστρο Σερρών

Ενταφιασμός λειψάνων Γεωργίου Κατσάνη στο Σιδηρόκαστρο Σερρών Κύριο

Ενταφιασμός λειψάνων του ήρωα Γεωργίου Κατσάνη στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, που τελέστηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020