Συνάντηση με το Δ.Σ. της ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συνάντηση με το Δ.Σ. της ΤΕΕ/ΤΚΜ Κύριο

Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, με το Δ.Σ. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020