Κοπή βασιλόπιτας ΑΖΚ για το 2020 και πρώτη συνεδρίαση νέου Δ.Σ.

Κοπή βασιλόπιτας ΑΖΚ για το 2020 και πρώτη συνεδρίαση νέου Δ.Σ. Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας ΑΖΚ για το 2020 και πρώτη συνεδρίαση νέου Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020