Κοπή βασιλόπιτας Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης στο Διοικητήριο

Κοπή βασιλόπιτας Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης στο Διοικητήριο Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Προξενικού Σώματος της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020