Κοπή βασιλόπιτας Α΄Δημ. Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης-ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα

Κοπή βασιλόπιτας Α΄Δημ. Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης-ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Α' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης-ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020