Κοπή βασιλόπιτας Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Κοπή βασιλόπιτας Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020