Τρίτο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης

Τρίτο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Κύριο

Τρίτο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε το ΕΛΙΝΕΚΑ το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020