Κοπή βασιλόπιτας Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης

Κοπή βασιλόπιτας Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020