Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης

Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020