Κοπή βασιλόπιτας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων και Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης

Κοπή βασιλόπιτας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων και Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων και της Λέσχης Ελλήνων καταδρομέων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020