Αρχιερατικό μνημόσυνο για τον εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, ιδρυτή του Παπάφειου Ιδρύματος

Αρχιερατικό μνημόσυνο για τον εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, ιδρυτή του Παπάφειου Ιδρύματος Κύριο

Αρχιερατικό μνημόσυνο για τον εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, ιδρυτή του Παπάφειου Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 07 Ιανουαρίου 2020