Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Σωματείο ΑμεΑ "Ο Σωτήρ"

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Σωματείο ΑμεΑ "Ο Σωτήρ" Κύριο

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Σωματείο ΑμεΑ "Ο Σωτήρ", τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019