Υπερψήφιση στη Βουλή του Προϋπολογισμού του 2020

Υπερψήφιση στη Βουλή του Προϋπολογισμού του 2020 Κύριο

Υπερψήφιση στη Βουλή του προϋπολογισμού του 2020, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019