Εκδήλωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Εκδήλωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κύριο

Εκδήλωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με θέμα "Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπροστά στις νέες συνθήκες", που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου